SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI

18 MAYIS 2022 - Çarşamba 1. OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Merve PEHLİVAN

Saat

Çalışma Adı

Araştırmacı

13:30 - 13:40      

Hepatit B’li Hastaların Beslenme Durumunun Saptanması

Beyzanur ÇAMLIBEL

13:45 - 13:55

Sağlık Çalışanlarında Algılanan Stres ve Yeme Davranışlarının Beden Kütle İndeksi ile İlişkisi

Gamze Sönmez ÖĞÜTÇÜ         

14:00 - 14:10

Diz Osteoartirit Hastalarında Beslenme Durumunun Hastalığın Semptomları Üzerine Etkisi

Beda Büşra Özalp ÇOLAK

14:15 - 14:25

Bebek ve Çocuk Besleme İndeksinin 6-24 Aylık Çocuklarda Uygulanması: Pilot Çalışma

Menşure Nur ÇELİK

14:30 - 14:40

Anne Sütünün Total Antioksidan Kapasitesi ile Maternal Diyet Arasındaki İlişki

Kübra Tel ADIGÜZEL

14:45 - 14:55

İnsülin Direnci Olan Kadınların Tıbbi Beslenme Tedavisine Kızılcık (Cornus mas L.) Meyvesi Eklenmesinin Beslenme Durumuna Etkisi

Zehra Margot ÇELİK

15:00 - 15:10

E-spor Oyuncularının Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Gıda Takviyesinin Geliştirilmesi, Enerji ve Besin Değerlerinin Belirlenmesi

Gizem ERK

15:15 - 15:25

Farklı Kesim Metotlarıyla Doğranmış Siyah Havucun, Şalgam Suyundaki Bazı Vitaminler Üzerine Etkisi

Ceren Kutlu HASGÜÇMEN           


18 MAYIS 2022 - Çarşamba 2. OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Leyla Tevfikoğlu PEHLİVAN

Saat

Çalışma Adı

Araştırmacı

15:30 - 15:40      

Bireysel ve Grup Eğitiminin Bireylerin Beslenme Bilgi ile Fiziksel Aktivite Düzeyleri Üzerine Etkisi

Emel Öktem GÜNGÖR    

15:45 - 15:55

Yetişkin Kadınlarda Beslenme Okuryazarlığının ve Ortoreksiya Nervoza Eğiliminin Belirlenmesi

Satı GÜREL

16:00 - 16:10

Sporcu Gereksinimine Uygun Ekmek Geliştirilmesi – İza Buğdayı ile İlgili Bir Çalışma

Sena ORUÇ

16:15 - 16:25

Astım Hastalarında Anti-İnflamatuvar Diyetin Solunum Fonksiyonları, İnflamatuvar Belirteçler ve Glikoz Tolerasyonu Üzerine Etkisi

İlayda ÖZÇEVİK

16:30 - 16:40

Bir Üniversite Yemekhanesinde Oluşan Besin Artıklarının Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Pilot Çalışma

Yasemin KUNDURACI

16:45 - 16:55

Farklı Eğitim Düzeylerindeki Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Diyet Takviyelerine İlişkin Yaklaşımları

Esra Külahlı YONGACI

17:00 - 17:10

Yetişkin ve Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon İnflamasyon Skorunun Malnütrisyon Tarama Araçlarıyla Tutarlılığı

Yeşim NEMUTLU

17:15 - 17:25

Yaşlı COVID-19 Hastalarında Beden Kütle İndeksi ile Yoğun Bakım Yatış Süresinin Değerlendirilmesi

Özge ESGİN

17:30 - 17:40

Yetişkin Bireylerde Beden Kütle İndeksi, Duygusal Yeme ve Yeme Farkındalığı Arasındaki İlişki

Aybike Gizem KAYACAN             

17:40 - 17:50 Covid-19 Salgını Sürecinin Yetişkin Bireylerin Besin Tüketimleri Üzerine Etkisi
Merve PEHLİVAN
 
17:50 - 18:00
İBS Hastalarının Beslenme Durumları, Yaşam Kalitesi ve Algılanan Stresleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 
Zehra MARGOT ÇELİK 

19 MAYIS 2022 - Perşembe – 1. OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Leyla Tevfikoğlu PEHLİVAN

Saat

Çalışma Adı

Araştırmacı

13:10 - 13:20

Karabuğdaydan Elde Edilen Kahve Benzeri İçeceğin Kavrulma Koşullarının Tüketici Duyusal Analizine Etkisi

Nalan YAZICIOĞLU

13:25 - 13:35

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Yeme Davranışlarının Belirlenmesi

Cansu Memiç İNAN

13:40 - 13:50

Kafein Kullanım Bozukluğu ile Anksiyete, Depresyon ve Stres Arasındaki İlişki: Dost mu Düşman mı?

Seda KAYA

13:55 - 14:05

Solunum Sistemi Hastalığı Olan Yetişkin Bireylerde Malnutrisyon Riskinin Değerlendirilmesi

Emre DUMAN

14:10 - 14:20

Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin ve Yeme Tutumlarının İncelenmesi

Eren ÇOBAN

14:25 - 14:35

Üniversite Öğrencilerinde Beden Kütle İndeksi Sınıflamasına Göre Sosyal Medyanın Beslenme Davranışına Etkisi

Esra TUNÇER

14:40 - 14:50

Diyetisyen Adaylarının Beslenme Danışmanlık Görüşmelerinin Değerlendirilmesi

Zeynep Parlak ÖZER

14:55 - 15:05

COVID-19 Pandemisinin Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda İnsülin Direnci Sıklığına Etkisi

Merve KÖKSAL

15:10 - 15:20    

Türkiye Futbol Federasyonu'na Bağlı Futbol Hakemlerinin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Vahide Dilara KAPUKAYA      


19 MAYIS 2022 - Perşembe – 2. OTURUM
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Sinem EREM

Saat

Çalışma Adı

Araştırmacı

15:25 - 15:35      

Sağlık Çalışanlarında Vardiyalı Çalışma Düzeninin Enerji ve Besin Ögesi Alımına Olan Etkisi

Mustafa Volkan YILMAZ

15:40 - 15:50

Farklı Spor Branşlarından Sporcuların Beslenme Bilgisi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Merve İlhan ESGİN

15:55 - 16:05

Tip 1 Diabetes Mellituslu Bireylerde Yeme Davranışı Bozukluğu: Diabulumia Vaka Sunumu

Merve KÖKSAL

16:10 - 16:20

Beslenme Dostu Okullar Programının Öğrencilerin Meyve-Sebze Tüketim Durumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Hilal Betül ALTINTAŞ BAŞAR        

16:25 - 16:35

COVID-19 Döneminde Lise Çağındaki Kız Öğrencilerin Akdeniz Diyetine Uyumu ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Aleyna ERMİŞ

16:40 - 16:50

Prediyabetli Bireylerde Antropometrik İndeksler ile Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi

Hacer ALATAŞ

16:55 - 17:05

Yetişkinlerde Kardiyovasküler Hastalık Riski ile Diyet Oksidatif Denge Skorunun İlişkisi

Sanem GÜVEN

17:10 - 17:20

Evde Enteral Tüple Beslenen Hastaların Beslenme Durumu Ve Antropometrik Ölçümleri

Nisa Nur AYHANCI

17:25 - 17:35

Televizyondaki Reklamlar: Gıda Reklamlarının Payı

Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ

17:40 - 17:50 Üniversite Öğrencilerinin Duygu Durumlarına Göre Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi  Eren ÇOBAN