Poster Bildiriler

Poster bildiriler PDF dosyası olarak 15 Mayıs 2022 tarihine kadar sisteme yüklenecektir. Bununla ilgili bilgilendirme tüm yazarlara sms veya mail yolu ile ulaştırılmıştır. Herhangi sms veya mail alamamış ve henüz poster bildiri PDF dosyasını sisteme yüklememiş bildiri sahipleri kaan@motto.tc adresinden iletişime geçerek destek alabilirler.
Sunum Kodu Başlık İsim
P-01 Adölesanlarda Olumsuz Beden İmajının Yol Açtığı Yeme Davranışı Bozukluklarında Sezgisel Yeme Tutumu Şevval Gül Adali
P-02 Farklı Sirke Çeşitlerinin İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerine Etkileri Ceren Kutlu Hasgüçmen
P-03 Ganoderma Lucidum ve Sağlık Seda Kaya
P-04    
P-05 Kahvenin Adipozite Üzerindeki Olası Etkileri Esra Tunçer
P-06 Kefirin Potansiyel Sağlık Yararları Hatice Rana Günal
P-07 Nörodejeneratif Hastalıklar ve Mikrobiyota Hatice Rana Günal
P-08 Obezite Tedavisinde Ketojenik Diyetler Merve İlhan Esgin
P-09 Propolis (Bee Glue) ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri İrem Kal
P-10 PROPOLİS ve BAĞIŞIKLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Büşra Örnek
P-11 Psikobiyotikler ve Ruh Sağlığı Hatice Rana Günal
P-12 Renal Transplantasyon Sonrası Hastaların Beslenmesi Nasıl Olmalı? Cemine Vatansever
P-13 YETİŞKİNLERDE DÜRTÜSELLİK VE BESİN ALIMI İLİŞKİSİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA Sena Oruç
P-14 İNCE BAĞIRSAKLARDA AŞIRI BAKTERİ ÜREMESİ (SIBO) VE BESLENMENİN HASTALIK ÜZERİNE ETKİSİ Mihrican Kaçar
P-15 PAÇULİ’NİN GASTRİK ÜLSERE KARŞI KORUYUCU ETKİLERİ Mihrican Kaçar
P-16 MANTAR SCLETORIASININ GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIM OLANAKLARININ İNCELENMESİ Mihrican Kaçar
P-17 Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Karbonhidrat Sayımının Değerlendirilmesi Merve Köksal